Duurzame chemie

Hulpbronnen voor de ontwikkeling van chemische producten worden steeds beperkter. Fossiele grondstoffen zijn eindig, daarom vraagt de markt meer en meer om duurzame producten. Maatregelen als het gebruik van hernieuwbare (groene) grondstoffen, het beperken van afvalstromen en het efficiënter omgaan met vrijgekomen energie, dragen bij aan het verduurzamen van chemieprocessen.

Inter-GreeN heeft zich op het gebied van duurzaamheid snel ontwikkeld. Duurzame processen zijn steeds verder geprofessionaliseerd en er wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van duurzame producten en halffabricaten. Een constante stroom oplosmiddelen en mogelijkheden op het gebied van het verwerken van residuen, bijvoorbeeld voor de productie van halffabricaten voor lakken en coatings, zijn hiervan het resultaat.

basic         coolbasic         cleanbasic

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren