Inhoudsopgave

  Volg nu bij InterCheM de Training Gevaarlijke Stoffen!

  Inhoudsopgave

   Kennis van het ADR en GHS vormen de grondslag voor ieder bedrijf wat betrokken is bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wij zijn dan ook, als gevaarlijk afvalinzamelaar en verkoper van gevaarlijke stoffen, continue bezig met het ontwikkelen en vergaren van kennis over de wetten, spelregels en risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Deze kennis vormt de basis om veilig en bewust met gevaarlijke stoffen te werken. Om jouw organisatie te ondersteunen in het veilig werken met gevaarlijke stoffen, bieden wij een digitaal trainingstraject gevaarlijke stoffen aan. Wij gaan samen de logica ontdekken van de spelregels omtrent gevaarlijke stoffen. Een interactieve training (voor alle opleidingsniveaus) zonder vereiste voorkennis.

   In dit trainingstraject wordt je gedurende drie dagdelen op 15, 22 en 29 april 2021 meegenomen in de basis van het ADR (wetten en regels voor transport van gevaarlijke stoffen) en het GHS (gevaarsymbolen op producten en grondstoffen).

   Kijk HIER voor meer informatie en het complete programma.

   Deze training wordt begeleid met een digitaal dictaat en zelfstudieopdrachten en we sluiten het geheel af met een examen.
   Iedere deelnemer die de training heeft bijgewoond ontvangt na afloop een bewijs van deelname en bij behalen van het examen een officieel certificaat. Hiermee voldoet u tevens aan de verplichte kenniseis van het ADR.

   Normaal kost deze training € 995,- per persoon. Voor onze klanten bieden we deze training nu aan voor € 750,- per persoon.
   U kunt zich HIER aanmelden voor de training.

   Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u altijd mailen naar Trainingen@interchem.nl of bellen naar 06-82474414.