Ons beste beentje voor

Chemie en duurzaamheid gaan bij InterCheM en Inter-GreeN hand in hand. In al onze productieprocessen streven wij naar duurzaamheid, dus uiteraard ook binnen ons personeel! Binnen de organisatie zijn we al een aantal jaar actief met ons Health Project. Binnen dit project willen we onze eigen medewerkers stimuleren en motiveren om meer betrokken, gezonder en gelukkiger te kunnen leven. Zo zorgen we dat er altijd vers fruit aanwezig is en organiseren we regelmatig sportactiviteiten. Ook hebben we één keer per jaar de Health Week waarbij de hele week in het teken staat van je mentale en fysieke gezondheid.

Dit jaar hadden we ons een mooie nieuwe uitdaging gesteld. Meedoen met een trailrun. Ons doel was om met een fit en gemotiveerd InterCheM team aan de start te verschijnen en gezamenlijk deze uitdaging te overwinnen! Na (slechts) 3 maanden en o.a. diverse trainingen onder begeleiding van een personal trainer was het 18 mei zover en zijn we met een team van 9 collega’s gestart aan de trail editie van de Marikenloop.  Na een mooie en, voor de één wat zwaarder dan voor de ander, 7km kunnen we met super veel trots zeggen dat iedereen de finish wist te halen!

30 en 31 mei gesloten

In verband met Hemelvaart zijn wij donderdag 30 en vrijdag 31 mei gesloten.

Van afval naar nieuw product

Woensdag 17 april vond de feestelijke opening plaats van het nieuwe afvalbrengstation in Papendrecht. Tijdens de opening was er voor de bewoners en genodigden een informatie markt georganiseerd waar men meer te weten kon komen over wat er met hun afval gebeurt wanneer het is ingeleverd. Wij waren hier met InterCheM en Inter-GreeN uiteraard ook bij aanwezig.

Nieuwe inrichting
Het nieuwe afvalbrengstation is modern, goed bereikbaar en toegankelijk. Het terrein waarop het afvalbrengstation is gebouwd, is helemaal opnieuw ingericht. De route op het terrein is aangepast en is erop gericht dat men afval snel en makkelijk kwijt kan. De verschillende afvalsoorten worden duidelijk aangegeven. De elektriciteit op het afvalbrengstation wordt voor ongeveer de helft duurzaam opgewekt door middel van zonnepanelen op de overkapping. 

Van afval naar nieuw product
Op het nieuwe afvalbrengstation kunnen ruim 25 verschillende soorten grof huishoudelijk afval worden ingeleverd. Het afval dat wordt ingeleverd op het afvalbrengstation wordt gerecycled. De verschillende materialen worden uit elkaar gehaald en dienen als grondstof voor nieuwe producten. Zo worden oude plastic tuinstoelen bijvoorbeeld weer gebruikt in nieuwe kunststof kozijnen. Autobanden worden gerecycled als ondergrond in speeltuinen en…. van de restjes verf wordt nieuwe latex gemaakt. Voor deze laatste zijn wij verantwoordelijk!

We werken met InterCheM en Inter-GreeN nauw samen met de diverse afvalbrengstations van HVC, waaronder ook het nieuwe station in Papendrecht, om het klein chemisch afval op te halen en te recyclen. De verfresten die worden ingeleverd komen bij ons terecht zodat wij er weer nieuwe verf van kunnen maken die we vervolgens weer verkopen.

2e paasdag gesloten

Maandag 22 april zijn wij i.v.m. Pasen gesloten.

Nederlands beleid op circulaire economie gooit hoge ogen in Europees verband

Nederland heeft een koppositie op het gebied van circulaire economie en duurzaam inkopen van de overheid zelf. En ook op andere milieuthema’s is sprake van vooruitgang, maar ook ruimte voor verbetering.

Dat concludeert de Europese Unie in haar tweejaarlijkse Evaluatie Uitvoering EU-Milieubeleid 2019. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “Dit iseen Paasrapport waar we mee thuis kunnen komen. Op belangrijkste aspecten scoren we heel goed. Tegelijkertijd is het niet zaligmakend, bijvoorbeeld de luchtkwaliteit kan verder verbeterd worden. Dus dat doe ik.”

Van Veldhoven komt nog voor de zomer met haar inzet voor het Schone Lucht Akkoord. Gezondheidswinst door betere luchtkwaliteit staat in dat akkoord voorop.

Nederland circulair in 2050
De EU noemt Nederland ‘een voorbeeld voor publiek -private samenwerking’ in de circulaire economie. Van Veldhoven’s programma Nederland circulair in 2050 is ‘een van de meest vergaande programma’s in de EU’. Kleine bedrijven worden in ons land steeds meercirculair en het recyclingspercentage van stedelijk afval behoort tot de hoogste van de EU.

Het aantal groene overheidsopdrachten ligt nu al hoger dan de aanbeveling van de Commissie. Aanbesteden met duidelijke duurzame eisen heeft in Nederland wortel geschoten. Daarnaast maken we ook goed gebruik van groene belastingen om klimaat- en milieuproblemen aan te pakken.

Ruimte voor verbetering
Wat water- en luchtkwaliteit en natuurbehoud, ziet Europa in Nederland ‘enige vooruitgang’ maar tegelijkertijd ook ‘ruimte voor verbetering’. Het kabinet werkt hard om ook daar stappen te zetten. Zo werkt Nederland samen met de waterpartners aan een betere kwaliteit om uiterlijk in 2027 aan de Kaderrichtlijn Water te voldoen.

Bron: facility vakwereld

Bron: Afvalgids

Nederlander wil duurzaam leven

Nederlanders worstelen met hun bijdrage aan een beter klimaat. Maar liefst zes op de tien Nederlanders maken zich zorgen over klimaatverandering en een meerderheid van 80 procent meent dat we duurzamer moeten leven om de planeet voor volgende generaties goed achter te laten.

Ondanks dit bewustzijn, is de Nederlandse burger terughoudend met duurzame alternatieven wanneer zij het gebruik daarvan voelen in hun portemonnee. Dat resulteert in kleine stappen bij het integreren van duurzaamheidsmaatregelen in het dagelijks leven.

Dit en meer blijkt uit de eerste Monitor Duurzaamheid van ABN AMRO, een elk kwartaal terugkerend onderzoek dat de bank met onderzoeksbureau PanelWizard uitvoert onder ruim duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder. Deze Monitor meet de mate waarin de burger duurzaamheid in zijn leven opneemt en heeft als doel om vast te stellen wat nodig is om bij de Nederlandse consument verandering teweeg te kunnen brengen. Op basis van deze inzichten doet ABN AMRO zes aanbevelingen voor het bedrijfsleven om de perceptie van duurzaamheid bij consumenten positief te kunnen veranderen.

ABN AMRO stelt dat bedrijven moeten afstappen van het idee dat consumenten bereid zijn duurzamer te leven uit overtuiging. “Gemak, prijs, fun, gezondheid en imago zijn minstens zo belangrijk. Het is de combinatie van factoren die een duurzaam product aantrekkelijk maakt. Als het aan consumenten ligt, mag het dan zelfs iets meer kosten.”, aldus Franka Rolvink Couzy, hoofd Sector Research van ABN AMRO. “Dit verklaart de worsteling van de burger, bij de overstap naar duurzame alternatieven.”

Nederlander neemt vooralsnog alleen kleine stappen in duurzaamheid
Kleine veranderingen als het licht uitdoen in een lege ruimte, afval scheiden en de fiets pakken voor korte afstanden, doet de Nederlander ruimschoots. Ook doucht ruim 80 procent korter en staat de verwarming bij 83 procent een graadje lager als er ook een trui of een paar sloffen kan worden aangetrokken. Echter, het overgrote deel van de ondervraagden laat zich weerhouden om duurzame maatregelen te nemen door de kosten die hiermee gemoeid zijn. Dat is jammer, zeker gezien het feit dat de meerderheid van de ondervraagden erop rekent dat een volgende generatie serieuze problemen ondervindt van de uitstoot die zij – de huidige generatie – veroorzaken en zich hier ook zorgen over maakt. Zodra de kosten op termijn weer worden terugverdiend is de consument meer geneigd in duurzaamheid te investeren.

Duurzaamheid moet gemak brengen
Grotere maatregelen die een positieve milieu-impact hebben – zoals zonnepanelen, het huren en delen van apparaten en autodelen – worden nauwelijks omarmd. Een belangrijke reden is volgens ABN AMRO het ongemak dat een duurzaam alternatief met zich meebrengt. Zo geeft een grote meerderheid van de Nederlanders nog de voorkeur aan het vliegtuig en de auto boven de trein. Slechts 10 procent neemt duurzaamheid volop mee bij hun keuze voor een vakantiebestemming. “De meeste mensen laten zich vooral leiden door de mores uit hun sociale omgeving. Als iedereen in de vriendenclub een leaseauto heeft, is de behoefte aan autodelen niet groot. Wanneer de omgeving wel uit vooral autodelers bestaat, moeten anderen uit groep goede redenen hebben om in de eigen auto blijven rijden”, zegt Rolvink Couzy. Met onze aanbevelingen willen we het bedrijfsleven bewust maken van de mogelijkheden die er zijn om de consument te helpen op weg naar een duurzaam leven.”

Bron: Afvalgids

Recycling moet uitgangspunt worden bij ontwerp en aanschaf producten

Producenten, bedrijfsleven en overheid kunnen ervoor zorgen dat er veel meer gerecycled wordt. Hoewel Nederland in de top 3 staat van landen waar het meest gerecycled wordt, kan het nog veel beter. Dat zegt voorzitter Boris van der Ham namens de Vereniging Afvalbedrijven in een videoboodschap op Global Recycling Day.

Nederland loopt voorop in de transitie naar een circulaire economie. Toch is dat voor Van der Ham geen reden om achterover te leunen. “Er worden te vaak producten gemaakt waarvan we weten dat ze niet hergebruikt kunnen worden. Sommige soorten plastic zijn niet te recyclen. Daar kun je niets mee. Dat is niet circulair.” Hij pleit voor minder gebruik van plastic en als het dan toch gebruikt wordt, moet het uitgangspunt zijn dat het gerecycled kan worden.

Alleen samen krijgen we de cirkel rond
Ieder jaar wordt er een hoger percentage van de verschillende afvalstromen gerecycled. “We zijn echt heel goed in het herwinnen van grondstoffen, maar dan zijn we er nog niet”, aldus Van der Ham. “Als we nieuwe grondstoffen van gerecyclede producten hebben gemaakt, blijkt dat er soms geen kopers voor zijn.” Bedrijven grijpen vaak nog automatisch naar niet-gerecyclede grondstoffen. Zelfs de overheid doet dat, terwijl ze een hele grote positie hebben in de markt, zoals infrastructurele projecten of eigen inkoop. “En dat is fout. Producten hebben een verantwoordelijkheid, de afvalbedrijven, maar ook bedrijfsleven en overheid. Want dan krijgen we de cirkel helemaal rond.”

Wereldwijd veel winst te behalen met recycling
Van der Ham ziet voor de Nederlandse afvalbedrijven ook een internationale rol weggelegd. “We zijn goed in recyclen en in afvalmanagement. Dat kan de sector delen met de rest van de wereld, waar nog altijd 70 procent van het stedelijk afval gewoon gedumpt wordt. Dat is de grootste oorzaak van de plasticsoep, die daardoor nog steeds groter wordt. Nederlandse afvalbedrijven hebben de kans om wereldwijd hun expertise te gebruiken om meer afval te recyclen. Minder afval in milieu, producten kunnen hergebruiken, minder CO2-uitstoot en meer circulaire economie. Het is een enorme kans voor Nederland, maar ook een belangrijke uitdaging voor de hele wereld.”

Bron: Vereniging Afvalbedrijven

Een mooie samenwerking

In het nieuwste magazine van Van Munster Recyclers; Inzicht, is te lezen hoe wij ons samen inzetten voor een nieuwe duurzame chemiesector.

Het gedeelde geloof in de circulaire economie, dat is wat samenwerkingspartners InterCheM en Van Munster Recyclers bindt. Het uit Beuningen afkomstige chemisch recycle- en productiebedrijf neemt met zijn expertise op het gebied van het inzamelen en verwerken van overwegend gevaarlijke afvalstoffen de chemische afvalstromen van onze klanten uit handen. “We vinden elkaar in het bundelen van onze krachten voor een circulaire economie”, aldus Erik Wegh, commercieel directeur bij InterCheM.

Dat dit bedrijf uit de chemiesector een circulaire economie tot stand brengt is uniek. Op de locatie van InterCheM wordt niet alleen op een verantwoorde en veilige manier chemisch afval – zoals oplosmiddelen, lakken en coatings- ingezameld en verwerkt, ook is er een laboratorium aanwezig waar aan de hand van duurzame recyclingtechnieken bruikbare grondstoffen uit het chemisch afval worden teruggewonnen en gebruikt in weer nieuwe producten voor de professionele industrie. Dit maakt dat InterCheM zowel aan het begin als producent en aan het einde als inzamelaar bij het productieproces aanwezig is.

Duurzame destillatie
“We zijn in staat om producten gemaakt van teruggewonnen afvalstoffen terug te zetten in de markt”, vertelt Erik Wegh met gepaste trots. Eén van de duurzame recyclingtechnieken waarmee InterCheM chemisch afval geschikt maakt voor hergebruik is destillatie. Erik legt uit dat vervuilde oplosmiddelen en verfresten gefilterd kunnen worden, doordat de schone grondstoffen door middel van destillatie verdampen en opgevangen kunnen worden.

Deze gedestilleerde chemische afvalstoffen kunnen als secundaire grondstof worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige toepassingen, zonder dat er kwaliteitsverlies van de producten optreedt. Op de locatie van InterCheM wordt zo een breed assortiment aan duurzame producten en paints ontwikkeld, zoals gerecyclede oplosmiddelen, reinigers en verdunners. Dit gebeurt samen met zusterbedrijf Inter-GreeN. Erik: “Het mooie van dit alles is dat we op klantniveau een circulaire economie creëren; we zamelen in, recyclen en leveren de producten terug”.

Circulaire economie als toegevoegde waarde
Voor Van Munster Recyclers fungeert InterCheM als kennispartner en aanspreekpunt als het gaat om de inzameling en verwerking van chemische afvalstoffen. “We ontzorgen Van Munster Recyclers op dit specifieke gebied met onze specialistische kennis en diensten en vinden elkaar in onze gedeelde waarden voor een duurzame toekomst. Dat we samen een
circulaire economie nastreven is een mooie toegevoegde waarde voor onze klanten.”