Van 7 tot en 13 maart is het de Week van de AfvalHelden. In deze week staan alle medewerkers uit de afvalbranche centraal. Dagelijks zetten zij zich in om onze straten netjes te houden, afval op te halen en om te zetten naar nieuwe grondstoffen en producten. Het zijn de Helden, met hoofdletter H, die zich dagelijks in de praktijk inzetten in de gehele afvalketen.

Het gaat om werk wat er echt toe doet en dat nodig is om de samenleving draaiende te houden. Nuttig werk, waarvoor kennis en professionaliteit nodig zijn. Inzameling, groenbeheer, reiniging en verwerking: de mannen en vrouwen die dit werk doen zijn onmisbaar en verdienen een pluim. In de Week van de AfvalHelden geven vele gemeenten, organisaties en bedrijven in het hele land hun 30.000 werknemers extra waardering.

De Week van de AfvalHelden vond in 2021 voor het eerst plaats en is een initiatief van de brancheorganisaties NVRD, Vereniging Afvalbedrijven, TLN en O&O fonds GOE, die gaan over afval, reiniging, transport en verwerking in Nederland.

Ook de professionals van InterCheM zetten zich dagelijks in voor een schone en duurzame wereld. Uiteraard bedanken wij onze chauffeurs die dagelijks het afval inzamelen bij al onze klanten door heel Nederland. Onze heftruck chauffeurs die zorgen dat iedere afvalstroom op de juiste manier op de juiste plek komen. De technische dienst die alles draaiende houden. De collega’s die het afval sorteren en controleren op bruikbaarheid. Onze laboranten die het afval analyseren, onze verwerkers die het afval weer omzetten naar nieuwe producten, en met hen nog vele andere. Zij zorgen er samen, met alle andere collega’s binnen InterCheM, voor dat uw afval veilig wordt verwerkt en nog beter, wordt hergebruikt en gerecycled!

Veel grondstoffen gewonnen uit afval, krijgen nog steeds onterecht het stempel ‘afval’ mee. Dit maakt niet alleen de recycling en gebruik van de grondstoffen lastig, maar ook het in Nederland opstarten van bedrijven die de grondstof terugwinnen. D66 Tweede Kamerlid Kiki Hagen stelde er recent weer Kamervragen over.

Dat de afvalwet- en regelgeving het winnen van grondstoffen uit afval in de weg staat is niet nieuw. Verschillende bedrijven liepen hier in de afgelopen jaren tegenaan. Een enkeling laat zich horen in de media. Zoals de Nederlandse N+P Group. Het bedrijf haalt zo veel mogelijk herbruikbare stoffen uit afval. Wat overblijft gaat de verbrandingsovens in. Het bedrijf groeide de afgelopen maanden flink. Zo nam het vorig jaar al de sorteerfabriek voor PMD’s over van PreZero en recent kreeg het bedrijf het Engelse Crayford MRF in handen. Maar N+P is ook vooral bekend als producent van alternatieve brandstoffen. Een fabriek hiervoor staat in Groningen. Wat daar geproduceerd wordt mag in Nederland alleen niet gebruikt worden, zo vertelt N+P Group oprichter Karel Jenissen aan krant De Limburger. In Nederland is dit product voor de wet afval. In het buitenland niet.

Een ander recent voorbeeld van grondstoffen die het stempel afval krijgen is de stof Carbon Black. Dit wordt door het bedrijf Black Bear Carbon teruggewonnen uit end-of-life autobanden. Het bedrijf loopt vast op de Nederlandse wetgeving dat van Carbon Black afval maakt en geen grondstof. Daarmee wordt de nieuwe productiefaciliteit van Black Bear Carbon gezien als afvalverwerkingsfabriek. Dit staat het verlenen van vergunningen in de weg. Met deze kwestie kwam het bedrijf in verschillende media aan het woord. D66 Tweede Kamerlid Kiki Hagen stuurde daarop enkele kamervragen naar de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen. De eerste vraag: ‘Bent u bekend met het artikel ‘Toekomst recycler Black Bear onzeker door definitiekwestie?’

Het dossier over de afvalwet- en regelgeving dat het winnen van grondstoffen in de weg staat is zoals gezegd niet nieuw. In 2018 kwam de Taskforce Herijking Afvalstoffen bij elkaar voor het opstellen van een adviesrapport. Dit werd gedaan in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Unie van waterschappen. Het rapport volgde in 2019. Hagen vraagt nu in hoeverre al iets is gedaan met de oplossingen zoals beschreven in het rapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen. Ook vraagt ze naar nieuwe wet- en regelgeving de regelt dat afval dat reeds verwerkt is als grondstof niet alsnog een zogenaamde ‘red flag’ krijgt.

Nederland heeft de doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn, maar de transitie naar een circulaire economie liep ten tijde van het rapport van de Taskforce Herijking Afvalstoffen al tien jaar achter. De roep om een doorbraak die toen werd gedaan is, als we de Kamervragen van Hagen lezen, nog niet beantwoord.

Bron: https://www.recyclingmagazine.nl/ – februari 22, 2022

Vandaag is de dag van de ondernemer, een speciale dag waarbij ondernemers extra aandacht krijgen.

Als InterCheM voelen we ons dan ook zeer vereerd dat AkzoNobel ons en onze samenwerking vandaag extra in het zonnetje zet d.m.v. een digitaal werkbezoek.

Met ons Inter-GreeN concept zijn we al een aantal jaren actief om onze recyclingactiviteiten binnen InterCheM verder te kunnen ontplooien, in het bijzonder de verfrecycling. Goede partners zijn daarbij essentieel.

We werken al jaren prettig samen met AkzoNobel en deze samenwerking is het afgelopen jaar nog verder geïntensiveerd. Met de ontwikkeling en productie van o.a. de Sikkens Alpha Recycle Mat verwerken we verfrestanten in kwalitatief hoogwaardige muurverf en maken we Nederland samen weer een stukje duurzamer.